Ulike ansettelsesformer

Din nye jobbSom kandidat gjennom UpSource er du aktuell for 3 ulike ansettelsesformer.

 • Innleie

 • Rekruttering

 • Try&Hire

 

Innleie:

Når våre kunder ønsker å dekke et midlertidig behov er det aktuelt å jobbe som konsulent gjennom UpSource på oppdrag ute hos vår kunde. UpSource blir da din formelle arbeidsgiver og den som betaler ut lønn og feriepenger. Typisk lengde på et innleie oppdrag er 6-12 måneder.

Fordeler:

 • Spennende og varierte oppgaver

 • Ofte godt betalt

 • Sosialt miljø to steder

 

Rekruttering:

Vi bistår våre kunder i prosessen med å finne en eller flere personer for fast ansettelse. Vår oppgave er å sørge for at stillingen er godt spesifisert og at du som kandidat har god forståelse av hva stillingen innebærer. På den andre siden skal vi hjelpe kunden med å finne den personen som er best egnet til jobben.

Fordeler:

 • Har man forpliktelser er dette trygt

 • Man blir satset mer på i forhold til kurs og videreutdanning

 

Try&Hire:

Dette er mellomløsningen mellom innleie og rekruttering. Kunden leier inn en kandidat gjennom UpSource på vanlig måte, men har opsjon på å ansette personen etter gitt innleieperiode. Typisk etter seks måneder.

Fordeler:

 • Muligheten til å sjekke ut om dette er et samarbeid som dere ønsker å videreføre

 • Blir tettere integrert i bedriften enn ved vanlig innleie

 

 • Bergen: Christian Michelsens gate 4

  5012 Bergen, Tlf. 5536 6000

  Veibeskrivelse
 • Stavanger: Hospitalsgaten 6

  4006 Stavanger, Tlf. 5152 0400

  Veibeskrivelse