Vi bidrar til en velfungerende organisasjon hos kunden

UpSource leverer tjenester innen rekruttering, management for hire og HR-rådgivning, i Bergen og Stavanger.


Rekruttering

Innen rekruttering leverer UpSource hele eller deler av rekrutteringsprosessen og innleie av konsulenter og ledere for tidsavgrensede oppdrag, testing og utvelgelse, utvidet søk og headhunting.


Fagområder

Vi rekrutterer med fokus på fagområdene IT , engineering og ledelse. I tillegg finner vi selgere og markedspersonell tilknyttet disse områdene. Vi leverer også management for hire.


Utvikling

Innen utvikling leverer UpSource teamutvikling, lederutvikling, karriererådgiving og omstilling i forbindelse med nedbemanning.

 

HR-rådgivning

Vi er også en samarbeidspartner og rådgiver for våre kunder innen HR-strategi og HR-rådgivning. Vi har spesialister innen HR som tar seg av dette feltet.

 

Integritet - kvalitet - kompetanse

Våre kjerneverdier er effektivitet og kvalitet i våre prosesser, integritet og nøytralitet overfor kunder og kandidater, og høy fagkomptetanse internt.

 

Vi har som målsetting å være blant de beste til rekruttering innen IT, engineering og ledelse, management for hire, HR-strategi og HR-rådgivning. Våre kunder er blant Nordens mest attraktive arbeidsgivere.

  • Bergen: Christian Michelsens gate 4

    5012 Bergen, Tlf. 5536 6000

    Veibeskrivelse
  • Stavanger: Hospitalsgaten 6

    4006 Stavanger, Tlf. 5152 0400

    Veibeskrivelse