Rådgiving

For våre kunder som ikke kan eller skal ansette tilbyr UpSource effektiv kompetansekartlegging. Dette gir muligheter for å stette sammen nye grupper/team for å optimalisere de ressursene man har. Markedet er stadig i endring og det kan i mange tilfeller være hensiktsmessig å omorganisere interne ressurser.

Gjennom veiledning, støtte og motiverende samtaler, bistår vi personer i omstilling knyttet til arbeid og karriere.Vi bistår kandidater med å øke sin bevissthet rundt sine arbeidspreferanser, sine styrker, kompetanser og potensial.

Det å ta vare på medarbeiderene som blir igjen i selskapet etter en nedbemanning er sentralt.Det er viktig å komme styrket ut av en omstilllingsprosess. Gjennom gode prosesser er det mulig å bruke nedgangstider til å heve kompetanse.Vi tilbyr også karriererådrivning i forbindelse med nedbemanning/derekruttering.

  • Bergen: Christian Michelsens gate 4

    5012 Bergen, Tlf. 5536 6000

    Veibeskrivelse
  • Stavanger: Hospitalsgaten 6

    4006 Stavanger, Tlf. 5152 0400

    Veibeskrivelse