Hvorfor velge UpSource

I UpSource legger vi vekt på at det våre interne rekrutteringskonsulenter er fagpersoner med god kompetanse på de områdene det arbeides med ifm rekruttering. Dette sikrer at vi som leverandør på en best mulig måte forstår hva ditt behov er og hvordan dette best kan løses. Dette gir en god treffsikkerhet for kandidatene UpSource presenterer for videre prosess hos oppdragsgiver.

I utvelgelsen av kandidater, brukes arbeidspsykologiske tester. UpSource har flere medarbeidere med arbeidspsykologisk og klinisk psykologisk utdannelse og erfaring og disse sikrer en profesjonell og effektiv bruk av testverktøy. I tillegg blir alle rekrutteringsrådgiver i UpSource sertifisert på testverktøy som vi bruker.

  • Bergen: Christian Michelsens gate 4

    5012 Bergen, Tlf. 5536 6000

    Veibeskrivelse
  • Stavanger: Hospitalsgaten 6

    4006 Stavanger, Tlf. 5152 0400

    Veibeskrivelse