Arbeidsprosess med kunde

Vi i UpSource legger stor vekt på kvalitet gjennom alle våre prosesser og ønsker her å presentere hvordan arbeidsprosessen med UpSource er.

Arbeidsprosess med kunde

 

Rådgivning

 • Vi møter kunden for å snakke om behov og krav til stillingen.
 • Det er viktig for oss å få kunnskap om virksomheten og bedriftskulturen.
 • Vi velger ofte å snakke med personen som har vært i den aktuelle stillingen, eller personer som skal være hans/hennes overordnede for å få et best mulig bilde av behovet.

 

Søk

 • Vi søker etter kandidater både i eget nettverk og via annonsering.
 • Gjennom erfaring har vi sett hvordan vi best når frem til kandidatene, og hvilke kanaler vi bør bruke.
 • Søk i egen database.

 

Utvelgelse

 • Vi går igjennom søkere til stillingen og kaller inn aktuelle kandidater til førstegangsintervju.
 • UpSource benytter seg av markedets beste personlighets- og evnetester.
 • Testene er godkjent av Det Norske Veritas.

 

Presentasjon

 • Vi holder 1. gangs intervju.
 • Kandidat CV presenteres for kunde.
 • Vi bisitter alle kandidater i intervju med kunde.
 • Vi støtter kandidat og kunde i intervjuet.
 • Både kunde og kandidat skal oppleve dette som en win/win situasjon.

 

Oppfølging

 • UpSource vil følge opp både kunde og valgt kandidat etter ansettelse.
 • Alle kandidater som har søkt jobb eller deltatt i prosessen får en ordentlig tilbakemelding muntlig eller skriftlig.

 

 

 

 • Bergen: Christian Michelsens gate 4

  5012 Bergen, Tlf. 5536 6000

  Veibeskrivelse
 • Stavanger: Hospitalsgaten 6

  4006 Stavanger, Tlf. 5152 0400

  Veibeskrivelse