Arbeidsprosess med kandidat

Vi i UpSource legger stor vekt på kvalitet gjennom alle våre prosesser og ønsker her å presentere hvordan arbeidsprosessen med UpSource er.

Arbeidsprosess med kandidat

 

Søker på stilling / headhunter

 • Prosessen starter med at en kandidat søker på en spesifikk stilling eller leverer en generell søknad.
 • Alternativt blir kandidaten kontaktet av UpSource gjennom headhunting.

 

Utvelgelse

 • UpSource foretar en initiell utvelgelse av aktuelle kandidater for den aktuelle stillingen.

 

Coaching / Veiledning

 • Det gjennomføres generelt intervju.
 • Kandidaten vil motta veiledning om nødvendig når det gjelder videre karriere, CV-oppsett, den videre prosessen etc.

 

Presenteres for kunde

 • Kandidaten presenteres for kunde.
 • Aktuelle finalekandidater blir intervjuet av kunde med en rådgiver fra UpSource tilstedet. Dette for å sikre kvalitet gjennom hele prosessen.

 

Testing, referanser, seleksjon

 • Finalekandidatene testes.
 • Referanser kontaktes.
 • Seleksjon foretas av kunde i samarbeid med UpSource.

 

 

 

 • Bergen: Christian Michelsens gate 4

  5012 Bergen, Tlf. 5536 6000

  Veibeskrivelse
 • Stavanger: Hospitalsgaten 6

  4006 Stavanger, Tlf. 5152 0400

  Veibeskrivelse