HR rådgivning

Vellykkede organisasjoner har kompetente og motiverte medarbeidere som trives. Upsource tilbyr en rekke ulike produkter innen HR-rådgivning. Å ha et aktivt fokus på utvikling kan øke lønnsomhet, bedre klima på arbeidsplassen, hindre turnover og øke tilfang av kandidater når organisasjonen skal rekruttere nye medarbeidere.

Lederutvikling:

360 grader lederutvikling. Mange virksomheter har erfaring med 360° tilbakemeldinger og forbinder dem ofte med kostnader. Våre verktøy fra Cut-e og SHL tilbyr den ideelle internettbaserte plattform for raske og problemfrie kartleggingsprosesser. Systemet inneholder et kompetansebasert spørreskjema. I tillegg kan dine egne kompetansemodeller legges inn. Systemet er lagt opp slik at arbeidsflyt og design lett kan tilpasses dine behov. Utviklingsorienterte, interaktive rapporter gjør det lettere å sette opp realistiske utviklingsplaner og gjennomføre effektive 360°-prosesser.

 

Teamutvikling:

Fokus på kommunikasjon, prestasjonsforbedring, samarbeid. Målet er å oppnå økt toleranse, selvinnsikt, teamfølelse, lojalitet, eierskap, tilhørighet i konsulentbedrifter.

 

Kompetansekartlegging og restrukturering:

For våre kunder som ikke kan eller skal ansette tilbyr UpSource effektiv kompetansekartlegging. Dette gir muligheter for å stette sammen nye grupper/team for å optimalisere de ressursene man har. Markedet er stadig i endring og det kan i mange tilfeller være hensiktsmessig å omorganisere interne ressurser.

 

Karriererådgivning:

Vi bistår kandidater med å øke sin bevissthet rundt sine arbeidspreferanser, sine styrker, kompetanser og potensial. Gjennom veiledning, støtte og motiverende samtaler, bistår vi personer i omstilling knyttet til arbeid og karriere. Vi støtter også enkeltpersoner i nedbemanningsprosesser.

  • Bergen: Christian Michelsens gate 4

    5012 Bergen, Tlf. 5536 6000

    Veibeskrivelse
  • Stavanger: Hospitalsgaten 6

    4006 Stavanger, Tlf. 5152 0400

    Veibeskrivelse