Utvikling av ledere og team

Hvor godt arbeider ditt team?  Arbeider teamet slik at det kan skape nye og spennende resultater? Hvor bør teamet fokusere for å bli enda bedre?

UpSource kan tilby spennende utvilkingsprogram for team, ledere og medarbeidere. Vi har standard seminarer såvel som tilpassede programmer.  

 

 Vi leverer:

Teamresultater

 • Karriereutvikling og karriererådgivning
 • Teamutvikling
 • Lederutvikling / Lederevaluering
 • Ledelsesrådgivning
 • Arbeidsmiljøutvikling
 • Kompetanseutvikling / personlig utvikling
 • Yrkesvalg

 

 

Verktøy:


Jungiansk Type Indikator (JTI) 

 

Hva er JTI?

 

JTI er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy, dvs. den sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten at dette innebærer noen sortering i "bra" eller "mindre bra". JTI er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer, videreutviklet av Ringstad og Ødegård. JTI er enkel å bruke og lett å forstå. Den gjør det mulig å si noe om hva som er typisk for en person, dvs. hva som faller naturlig for personen å gjøre (personens preferanse) i en gitt situasjon, uten at personen nødvendigvis behøver å opptre likt hele tiden. JTI er nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt "finner tonen" med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.

 

 

SPGR

 

Hva er SPGR?

 

Systematizing the Person Group Relation (SPGR) bygger på over 50 års forskning og utvikling innenfor sosiologi og gruppepsykologi. Instrumentet benyttes daglig både av forskere, konsulenter, ledere og prestasjonsgrupper i flere deler av verden. SPGR er elegant og kraftfullt verktøy som er enkelt å bruke men som likevel gir svært rike og dype analyser. SPGR bygger på enkeltmenneskers vurdering av seg selv, sine arbeidsgrupper eller sin organisasjon. Det gjør at instrumentet er godt egnet både ovenfor individer, grupper og organisasjoner. Denne fleksibiliteten er en av de største styrkene i bruken av SPGR. 

 

 

Team Climate Inventory

 

Hva er TCI? 

 

TCI er et enkelt og veldokumentert måleverktøy for team-klima. Spørreskjemaet har 44 spørsmål og tar ca 10 minutter å fylle ut. Alle teammedlemmene fyller ut TCI-spørreskjemaet hver for seg og det totale resultatet presenteres for hele teamet. Resultatene forteller hvordan teamet er i forhold til den velprøvde firefaktormodellen: mål, deltakertrygghet, nyskapingsstøtte og resultatorientering. Teamet blir også sammenlignet med 195 andre norske team. I tillegg får man informasjon om hvordan teamet skårer på 13 underfaktorer, som viser hvor teamet bør satse for å øke sin evne til nyskaping. Resultater fra et femårig forskningsprosjekt ved Universitetet i Sheffield ved Michael West og Neil Anderson, bekrefter at TCI evner å vise nettopp dette.

 

 

Team Preformance Inventory 

 

Hva er TPI? 

 

TPI måler teamets forutsetninger, prosesser og resultater, inklusive individuelle profiler og feedback på lederskap. En enkel teoretisk modell basert på "Input - prosesser - output" 14 hovedfaktorer som utover likheter med TCI fanger opp tilfredshet, refleksjon og læringsprosesser. Modellen er egnet for bredere teamrefleksjoner enn TCI, som er begrunnet ut fra måling av klima relevant for innovasjon/nyskaping.

 

 

360 grader målinger 

 

Hva er 360?

 

UpSource kan ved hjelp av verktøy fra Cut-e gjennomføre effektive 360°-prosesser. Mange virksomheter har erfaring med 360° tilbakemeldinger og forbinder dem ofte med kostnader. Vår leverandør cut-e tilbyr den ideelle internettbaserte plattform for raske og problemfrie kartleggingsprosesser. Systemet inneholder et kompetansebasert spørreskjema. I tillegg kan dine egne kompetansemodeller legges inn. Slik systemet er lagt opp, kan så vel arbeidsflyt som design lett tilpasses dine behov. Utviklingsorienterte, interaktive rapporter gjør det lettere å gi tilbakemeldinger på resultatet og sette opp realistiske utviklingsplaner.

 

 

Klimaundersøkelser 

 

Hvorfor klimaundersøkelser?

 

UpSource kan hjelpe til med å kartlegge organisasjonskultur og -klima. Svakheter i jobbutforming, klima, ledelse og organisatoriske forhold kan føre til vantrivsel, sykefravær, gjennomtrekk, lav produktivitet og kundebehandling. Massive konflikter og friksjon i organisasjonen kan oppstå dersom individuelle behov, verdier og interesser ikke stemmer overens med den rådende organisasjonskulturen. Psykososialt arbeidsmiljø er et samlebegrep som omfatter mellommenneskelig samspill på en arbeidsplass, den enkeltes arbeid og hvordan dette virker på arbeidstakeren, organisatoriske forhold og organisasjonskultur. Et godt psykososialt arbeidsmiljø er viktig for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Systematiske arbeidsmiljøundersøkelser er derfor et nødvendig ledd i arbeidet for å styrke trivsel og effektivitet. En forutsetning for at slike undersøkelser skal ha verdi, er at resultatene må foreligge raskt, de må være forståelige, i tillegg til at det må være mulig å følge opp resultatene.  

 

 

 • Bergen: Christian Michelsens gate 4

  5012 Bergen, Tlf. 5536 6000

  Veibeskrivelse
 • Stavanger: Hospitalsgaten 6

  4006 Stavanger, Tlf. 5152 0400

  Veibeskrivelse