Kontaktpersoner

Ansatte og kontaktpersoner i UpSource

I UpSource Nordic er vi en gruppe mennesker med faglig kompetanse og erfaring.

Våre rådgivere utmerker seg ved høyrere utdannelse, omfattende erfaring og et sterkt faglig fokus innen sitt arbeidsområde. Erfaring fra ledende stillinger og styrearbeid kvalifiserer oss for rekruttering til høyere lederstillinger.
Vårt arbeid styres av kjerneverdiene: Integritet - Kvalitet - Kompetanse


IT - Bergen / Stavanger
Svenn Olav Kalvø - 917 33 333

svennolav@upsource.no

Lederstillinger - Bergen / Stavanger
Svenn Olav Kalvø - 917 33 333

svennolav@upsource.no

Organisasjonsutvikling og HR-rådgivning - Bergen / Stavanger
Svenn Olav Kalvø - 917 33 333

svennolav@upsource.no

Engineering - Bergen / Stavanger
Svenn Olav Kalvø - 917 33 333

svennolav@upsource.no