Om oss

UpSource har arbeidet med rekruttering, headhunting og rådgivning siden 2003. Den gangen var næringslivet fortsatt merket av dotcom-boblen som sprakk i 2001-2002. Vi bygget oss sakte, men sikkert opp i årene som fulgte. Siden har vi overlevd både finanskrisen og oljeprisfallet med de jordskjelvene det medførte for næringslivet og for rekrutteringsbransjen spesielt.

I dag står vi godt rustet for veien videre. Vi har fokus på headhunting og rekruttering for stillinger innen IT, consulting, økonomistyring, forretningsrådgivning og ledelse.

Noen kunder finner kandidatene selv og ønsker at vi bidrar med sluttevaluering og personlighetstester for finalekandidater. Dette kan også være aktuelt ved omorganiseringer og ny innplassering i lederstillinger og andre stillinger. Vi kommer gjerne inn som en nøytral tredjepart.

Vi har også et stort nettverk av freelancere - tyngre tekniske konsulenter, fagledere og forretningsledere - som formidles til prosjektoppdrag og management for hire

Vi bistår med teamutvikling og lederutvikling. Kjennskap og forståelse av egen og medarbeideres personprofil og arbeidspreferanser kan gjøre underverker for økt samarbeid og effektivitet. Gjennom dette skapes tilhørighet, lojalitet, selvinnsikt, toleranse og eierskap.

Samme metodikk og verktøy brukes også for karriereutvikling og rådgivning for karrierevalg.