Rekrutteringstjenester

Vi er stolt over bedriftene vi har hjulpet gjennom årene. 

For noen har vi hatt enkeltoppdrag.   For andre har vi fremdeles en løpende prosess.
For noen kan vi ubeskjedent si at vi har vesentlig bidratt til deres suksess og vekst.

Vi har alltid siktet mot å være blant de fremste innen rekruttering av fagspesialister og ledere.

UpSource kjenner markedet og fagmiljøene.
Vi har et stort nettverk av kandidater og kontakter vi bruker i våre søk.


Eksempler på kunder vi har hjulpet: