Teamutvikling

Teamutvikling

Vi kan vanligvis ikke velge våre kolleger og samarbeidspartnere. Alle har sin egen personlighet og sine prefererte handlingsmønstre. Noen ganger gir dette synergier i arbeidsgruppen og gode resultater, andre ganger kan det medføre vedvarende irritasjon og negative konflikter. 

Bedre innsikt og forståelse av egne og medarbeideres personprofil og arbeidspreferanser, bedrer samarbeidet og øker effektiviteten mot felles mål.

For teamkartlegging og teamutvikling bruker vi Jungian Type Index (JTI) som verktøy. Gjennom dette får hver enkelt i gruppen en oversikt over egne trekk og gruppens sammensetning blir klarlagt.